محل تبلیغات شما

استغفار به معنی ضرورت و جبر بر گناهکار بودن فرد نیست (گرچه هر فرد در هر حال گناه دارد) بلکه استغفار، وسیله ای است برای بهانه ی حضور بیش تر نزد حضرت یار» - و أبتغوا الیه الوسیلة -. استغفار وسیله ی نقلیه امن ما برای رساندن مان به حضور» لحظات حضورخدا» (وقت نمازها)ست

 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
دبستان تزکیه آورگان پادگان 02 پرندک داخل پرانتز همون 02 شهید انشایی مدیر بلاگ دانستنی ها خوراک حیوانات بخارا آموزش MY little planet سورنا ستاری بازی سازی اسکرچ